Přehled klávesových zkratek

Jak napsat na klávesnici ve Windows neobvyklé symboly pomocí zkratek? Jak vyvolat funkci pomocí zkratky na klávesnici?

Nezapomeňte, že každý spuštěný program má zkratky své vlastní. Každá funkce každého programu se dá vyvolat klávesovou zkratkou, tak aby odborník v oboru mohl pracovat rychleji. Tyto zkratky hledejte vždy v daném programu v Nastavení/Preferences a zde většinou něco jako "Příkazy" nebo "Keyboard Shortcuts". Také můžete popřípadě nastavit vlastní.

S levým Alt: tímto způsobem se dají napsat znaky neobsažené na klávesnici.
S pravým Alt (Alt Gr = alternate graphics, také poku stisknete levý Alt+Shift): rychlá volba pro psaní nejpoužívanějších speciálních znaků.

Pomlčky / šipky:
Krátká pomlčka –       Alt+0150
Dlouhá pomlčka —       Alt+0151
Tlustá pomlčka Alt+22
Spodní podtržítko, podtržení _ Alt+95
Šipka ↕/↕    Alt+8722 /18
šipka podtržená Alt+23
Šipka nahoru Alt+24
Šipka dolu Alt+25
Šipka doleva Alt+27
Šipka doprava Alt+26
Šipka levo-pravo Alt+29
Šipka vzhůru - tlustá Alt+30
Špika dolů - tlustá Alt+31
Špika doprava Alt+16
Špika doleva Alt+17
Šipka doleva - tenká Alt+0139
Špika doprava, více než Alt+0155
Dvojitá šipka doprava » Alt+0187
Dvojitá šipka doleva « Alt+0171
Matematické znaky:
Krát, znak násobení ×/× Alt+0215 /158
Krát · Alt+0183
Děleno, znak dělení ÷ Alt+0247
Plus, znak plus + Alt+43
Plusminus ± Alt+0177
Menší, znak menší než < Alt+60
Rovno, znak rovnítko = Alt+61
Větší, znak větší než > Alt+62
Kžížek, znak čísla # Alt+35
na prvou ¹ Alt+0185
na druhou ² Alt+0178
na třetí ³ Alt+0179
na nultou º Alt+0186
pravý úhel Alt+28
Promile Alt+0137
Procento, znak procenta % Alt+37
Stupeň ° Alt+0176
Minuta, stopa ' Alt+0039
Vteřina, palec " Alt+0034
jedna čtvrtina ¼ Alt+0188
jedna polovina ½ Alt+0189
třii čtvrtiny ¾ Alt+0190
logická negace, logický zápor ¬/¬ Alt+0172 /170
lomítko / Alt+47
Textová znaménka:
Uvozovky úvodní, spodní Alt+0132
Uvozovky koncové, horní Alt+0147
Uvozovky " Alt+34
Uvozovky jednoduché Alt+0130
Uvozovky jednoduché Alt+0145
Vokáň, převrácený háček, stříška ˆ Alt+0136
Apostrof ' Alt+39
Ampersand, and & Alt+0038
Výpustka Alt+0133
Odsuvník Alt+0146
Konec zarovnání, apendix Alt+20 / +0182
Levá okrouhlá závorka ( Alt+40
Pravá okrouhlá závorka ) Alt+41
Hvězdička * Alt+42
Levá hranatá závorka [ Alt+91
Pravá hranatá závorka ] Alt+93
Levá složená závorka { Alt+123
Složená závorka } Alt+125
Obrácené lomítko \ Alt+92
Vertikální dělítko | Alt+124
vertikální linka, svislá čára Alt+179
dvojtečka : Alt+58
Středník ; Alt+59
Otazník ? Alt+63
Vykřičník ! Alt+33
otočený otazník ¿ Alt+0191
Čárka Alt+0130
Odrážka - bullet Alt+0149
Vlnovka horní, tilda, vlnovka nad ˜ Alt+0152
Dělené dělítko ¦ Alt+0166
Paragraf, znak paragraf §/§ Alt+0167 /21
Přehlasování ¨ Alt+0168
feminine ª Alt+0170
Čárka , Alt+44
Tečka . Alt+46
Mezinárodní znaky:
Znak Euro Alt+0128
Libra, znak libry, Pound £ Alt+0163
Dolar, znak dolaru $ Alt+36
Cent, znak centu ¢ Alt+0162
Yen, znak yenu ¥ Alt+0165
Zlatka/Florin ƒ Alt+0131
Měna, znak měny ¤ Alt+164
Ostré S ß Alt+0223
Vlnovka, tilda, vlnovka nad ~ Alt+126
Trademark Alt+0153
Copyright, znak Copyrightu © Alt+0169
Registrovaná známka ® Alt+0174
Zavináč, znak Zavináče, @ Alt+64
Kříž / dýka Alt+0134
Dvojitý kříž Alt+0135
Žena Alt+12
Muž Alt+11
Zábava:
Notička Alt+13
Nota Alt+14
Srdce Alt+3 / 259
Smajlík Alt+1 / 257
Plný smajlík Alt+2 / 258
Piky Alt+4
Kříže Alt+5
Káry Alt+6
Kolečko Alt+7
Čtevereček Alt+8
Kroužek Alt+9
Slunce Alt+15
Vykřičníky Alt+19
Paragraf § Alt+245
Domeček Alt+127
inverzní kolečko Alt+10
černá kostička Alt+254
Písmena zahraniční:
přehlasované u ü Alt-0252 / 129
háček přízvuk ˆ Alt+0136
Thorn Island þ/Þ Alt+0254 /0222
oeuvre FR velké Œ/œ Alt+0140 /0156
e s přízvukem ê Alt+0234
velké u s čárkou Ù Alt+0217
velké přehlasované u Ü/Ü Alt+0220 /154
malé přehlasované e ë Alt+0235
a s přízvukem à Alt+0224
minuskule c FR ç/Ç Alt+0231 /128
a s přízvukem â Alt+0226
a-tilde s vlnovkou ă Alt+0227
přehlasované a ä Alt+0228
písmeno a a e æ Alt+0230
a s kroužkem å Alt+0229
Eth/edd ð/Ð Alt+0240 /0208
minuskule n ñ Alt+0241
Mí majuskulní m µ Alt+0181
cedilla ¸ Alt+0184
o s přízvukem ò Alt+0242
velké a s přízvukem À Alt+0192
i s přízvukem ì Alt+0236
velké a s přízvukem  Alt+0194
velké a s vlnovkou à Alt+0195
velké přehlasovane a Ä Alt+0196
velké a s kroužkem Å Alt+0197
velké AE Æ Alt+0198
velké e s přízvukem È Alt+0200
i se stříškou î Alt+0238
velke e se stříškou Ê Alt+0202
velké přehlasované e Ë Alt+0203
velké i s přízvukem Ě Alt+0204
přehlasované i ï Alt+0239
velké i se stříškou Î Alt+0206
velké přehlasované i Ï Alt+0207
e s přízvukem è Alt+0232
velké n s vlnovkou Ń Alt+0209
velké o s přízvukem Ò Alt+0210
velké o s domečkem Ô Alt+0212
velké o s vlnovkou Ő Alt+0213
velké přehlasované o Ö/Ö Alt+0214 /153
Přeškrtnuté o - Grafém Ø/ø Alt+0216 /0248
přehlasované y ÿ Alt+0255
velké z s přízvukem Ź Alt+0143
u s přízvukem ù Alt+0249
u se stříškou û Alt+0251
velké přehlasované y Ÿ Alt+0159
o se stříškou ô Alt+0244
o s vlnovkou ő Alt+0245
přehlasované o ö Alt+0246 /148
a se stříškou malé/velké â/Â Alt+131 /182
přehlasované a ä Alt+132
c s čárkou ć Alt+134
přeškrtnuté l ł Alt+136
přehlasované e ë Alt+137
velké přehlasované o Ő Alt+138
přehlasované o ő Alt+139
i se stříškou î Alt+140
velká z s čárkou velké/malé Ź/ź Alt+141 /171
velké přehlasované a Ä Alt+142
velké c s přízvukem Ć Alt+143
velké/malé l s čárkou Ĺ/ĺ Alt+145 /146
o se stříškou ô Alt+147
velké/malé l s čárkou Ľ/ľ Alt+149 /150
velké lodž Ł Alt+157
velké/malé s s čárkou Ś/ś Alt+151 /152
a s kličkou velké/malé Ą/ą Alt+164 /165
e s kličkou velké/malé Ę/ę Alt+168 /169
s s kličkou malé/velké ş/Ş Alt+173 /184
t s kličkou Ţ/ţ Alt+221 /238
ostré s ß Alt+225
velké o se stříškou Ô Alt+226
velké n s čárkou velké/malé Ń/ń Alt+227 /228
r s čárkou Ŕ/ŕ Alt+232 /234
spodní háček ˛ Alt+242
přehlasování ¨ Alt+249
z s tečkou ż Alt+0191