Provizní systém

Partnerský program

Do partnerského programu se může zapojit právnická osoba či fyzická osoba starší 18-ti let způsobilá k právním úkonům.

Partner nezískává provize (odměny) za zobrazení reklam, ale za zprostředkování objednávky, která je následně zaplacena a zrealizována.

Smluvní podmínky partnerského programu

Jak nás propagovat

 • propagujte on-line naše stránky bannery, nebo odkazem
 • provize 20% (z ceny zboží v objednávce) – v případě, že bude využita jako sleva na nákup našich položek na tomto eshopu (standardní provize x 2 se odečte od nákupu)
 • provize 10% (z ceny zboží v objednávce) – v případě, že bude proplacena na účet
 • platnost cookies 60 dní
 • min. částka pro výplatu 500 Kč, vyplácíme převodem do banky / pro slevu na nákup není hranice určena
 • zapojit se může kdokoliv, žádné písemné smlouvy, žádné závazky, stačí on-line registrace zde
 • reklamní plochy (bannery) – HTML kód, který vložíte na své stránky, na daném místě budeme zobrazovat aktuální reklamní bannery propagující naše produkty, nebo webovou stránku
 • provizní odkazy (textové) – URL odkazu, kterou můžete umístit na vaše webové stránky, případně použít při vložení na sociální sítě

 

Reklamní plochy

Systém je podobný reklamním systémům AdSense, Sklik apod. Do stránek se vkládá HTML kód, který vkládá bannerovou reklamu.

Na reklamních plochách budeme různě střídat několik bannerů (stálé nabídky, akce, upoutávky na soutěže, …).

Vytvořit si můžete libovolné množství reklamních ploch různých rozměrů a pro různé vaše stránky, umístění a účely. Čím více jsou vaše stránky navštěvované a čím více je reklama na nás viditelná, tím samozřejmě lépe pro vás, zvyšuje se tím pravděpodobnost prokliku a vytvoření objednávky, ze které získáte provizi. Počet reklamních ploch se nijak neomezuje.

Za samotný proklik bez objednávky provize není k dispozici.

Zprostředkování objednávky

Identifikace partnera se po prokliku uloží návštěvníkovi do cookies v jeho prohlížeči (musí mít cookies povolené). Platnost cookies je 60 dní – to znamená, že návštěvník nemusí objednat ihned, ale kdykoliv se během 60 dní od prokliku vrátit na naše stránky (stačí přímo, nemusí již jít přes váš odkaz či reklamní plochu) a objednat – to vše se přičte k dobru partnera.

Jakmile u nás zákazník, kterého nám přivedete, objedná, zaplatí a my mu dodáme zboží či službu, bude vám přiznána odměna z celkové částky dodaného zboží/služby. Odměny se tedy nedávají za pouhé objednávky, ale pouze za zaplacené a realizované. 30 dní od vyřízení objednávky vám připíšeme odměnu na váš provizní účet u nás. Těchto 30 dní je zde proto, že zákazníci mají nárok na odstoupení od smlouvy. Při takovém odstoupení vám odměna nenáleží.

Omezení

 • Neklikejte na reklamy a provizní odkazy na vašich stránkách (s výjimkou osobního jednání s klientem) a nenavádějte k tomu vaše známé jen za účelem zvýšení počtu prokliků. Neobjednávejte zboží pro sebe nebo své známé přes tento partnerský program.
 • Neumisťujte reklamu na stránky s obsahem, který je v rozporu s právními předpisy České republiky, platnými mezinárodními úmluvami či s dobrými mravy, s nelegálním obsahem, pornografickou tématikou, nabízející možnosti nelegálního stahování (WAREZ, MP3 apod.), na webových stránkách, které na takové stránky odkazují či je jinak propagují.
 • Nepokoušejte se o umělé navyšování prokliků, počtu zobrazení reklamních ploch nebo o skryté zobrazování cíle provizního odkazu (cookie stuffing). Každé kliknutí na reklamu musí být vědomá činnost návštěvníka.
 • Provizní odkazy musí být použity přímo v nezměněné podobě – nepoužívejte zkracovače URL či přesměrování
 • Nevkládejte reklamu do nevyžádané pošty (spam) ani do jiné nedovolené formy propagace

Jestliže partneři místo pokusů o nekalé praktiky věnují čas a energii vytvoření kvalitních a navštěvovaných stránek, zvýší pravděpodobnost zprostředkování objednávky, nám přivedou nové zákazníky, za to dostanou více odměn a všechny zúčastněné strany budou spokojené. Na nekalé činnosti v partnerském programu se dříve nebo později přijde. Nemáte-li dobré úmysly, ani se neregistrujte, jen budete ztrácet čas. Provádíme pečlivé kontroly a nedoložitelné prokliky a objednávky zamítáme.

Vyplacení odměny

Vyplácení odměn se provádí na bázi kalendářních měsíců. Minimální částka pro výplatu je 500 Kč. Pokud není této částky v daném kalendářním měsíci dosaženo, převádí se zůstatek do dalšího měsíce.

Vyúčtování provádíme na základě vaší žádosti do 15. dne v následujícím měsíci (pokud bylo dosaženo požadovaného minima). Splatnost je 30 dní.

Vyplacení může předcházet ověření vaší totožnosti a údajů vyplněných ve vašem účtu.

Pokud se jedná o právnickou osobu či o podnikatele, odměnu zasíláme pouze bankovním převodem na účet na základě vystavené faktury.

Fyzické osobě nepodnikateli při vytvoření vyúčtování vytvoříme a zašleme e-mailem PDF dokument „Žádost o výplatu provize“, který musí být ručně podepsán a doručen zpět k nám elektronicky (preferujeme formát PDF, případně obrázek, max. velikost 5 MB).

Odměnu nelze zaslat složenkami, vyplatit v hotovosti či jiným způsobem.

Přihlášení do provizního programu

Nemůžete vyplnit toto pole