Výběr vhodného dveřního zavírače

Položky k prodeji naleznete zde.

Již z názvu je nejspíš všem patrné, k čemu takový zavírač dveří bude sloužit. Asi nikoho tedy nepřekvapí, že zavírač použijeme tam, kde chceme mít vždy dveře správně zavřené. Přestože se z konstrukčního hlediska jedná o poměrně jednoduchou pomůcku, musíme si při jejím výběru dát pozor na několik základních kritérií, které ovlivňují správnou funkci zavíračů dveří.

Principem se jednotlivé samozavírače neliší, jejich hlavním úkolem vždy bude udržovat dveře zavřené. Jelikož ale dveří je spousta druhů, je třeba si před koupí samozavírače zjistit několik kritérií. Obecně platí pravidlo, že čím větší a těžší dveře, tím silnější zavírače bude třeba pořídit.

Zavírače - základní rozdělení

Na trhu dnes existuje několik druhů zavíračů dveří, přičemž se všechny dají zařadit do tří základních kategorií:

  • Podlahové zavírače – umisťují se na spodní část konstrukce dveří, využívají se pro svůj nenápadný design a v případech, kdy není možné využít horní části dveří
  • Dveřní zavírače s horní montáží – tyto typy jsou na trhu nejběžnější, jak už z názvu vyplývá, instalují se na horní část dveřních konstrukcí
  • Integrované zavírače – velice nenápadné zavírače, které jsou zabudovány v samotných dveřích, neruší tedy celkový design dveří a jsou prostorově velmi úsporné

I. Základní informace:

1. Vaše dveře mohou být v provedení levé nebo pravé. Jak to poznáme?

  • Levé dveře (L) se otevírají k pozorovateli a dveřní závěsy (panty) jsou vidět vlevo.
  • Pravé dveře (P) se otevírají k pozorovateli, ale dveřní závěsy jsou vidět vpravo

2. Všechny zavírače BRANO lze použít pro obě provedení. Montážní návod popisuje jednoduchou manipulaci pro montáž na levé i pravé dveře. Návod je přiložen ke každému zavírači.

3. V případě nedostatku prostoru ve směru otevírání dveří, lze zavírač namontovat i „vzhůru nohama“. Všechny funkce zavírače zůstávají zachovány. (Pozn: neplatí pro typ R12,R12A)

4. Při montáži na venkovní dveře doporučujeme, pokud je to možné, montáž z vnitřní strany dveří. Důvodem jsou povětrnostní vlivy, střídání teplot, možnost zcizení, …

II. Výběr vhodného typu zavírače:

1. Typ zavírače určíme podle vzhledu samotného zavírače, vzhledu dveří, barvy dveří, možnosti uchycení.

2. Doporučujeme jednotlivé typy dle následující tabulky:

Typ zavírače Typ dveří Poznámka
R12, R12A Dveře klasické, historické, skladové, průmyslové, starší typy výtahových dveří Snadnější otevírání v počáteční fázi (malé děti, starší lidé)
K204, K214 Dveře klasické, kanceláře, úřady Snadnější otevírání v počáteční fázi (malé děti, starší lidé)
P100, D80V, Bxx Moderní dveře, plastové dveře, nové typy výtahových dveří, moderní vzhled budovy Doplňkové funkce: tzv. kočárková fáze (zpomalení zavírání dveří pro lepší průchod pomalejších osob (invalidé, kočárky,..)

III. Výběr správné velikosti zavírače

1.Známe-li váhu dveří vybereme zavírač podle následující tabulky.

2. Neznáme-li váhu dveří můžeme ji orientačně určit podle šířky dveří . Opět použijeme následující tabulku. Hodnoty platí pro klasické dveře (dřevěné dveře s jednoduchým sklem, neprotipožární). V tomto případě doporučujeme použít zavírač o 1 stupeň větší.

Velikost dle
EN 1154
Hmotnost dveří (kg) Šířka dveří (cm) Velikost dle
EN 1154
Hmotnost dveří (kg) Šířka dveří (cm) Velikost dle
EN 1154
Hmotnost dveří (kg) Šířka dveří (cm) Typ Hmotnost dveří(kg) Šířka dveří(cm)
1 Do 25 70 3 40-65 100 1 15-40 80 B87 25-45 85
2 20-38 80 4 55-85 105 2 25-45 90 B88 40-65 95
3 30-60 90 5 80-150 120 3 40-65 100 B89 60-85 110
4 42-70 105 6 100-140 150 4 60-80 110 B94 80-120 130
K204, K214, R12, R12A D80V P100(doprodej) B87-94

 

Jak seřídit zavírač dveří, aby dveře nebouchaly

Nejčastějším problémem je příliš rychlé zavírání s hlasitým boucháním dveří, nebo naopak nedovření dveří. Přinášíme vám nyní jednoduchý návod, jak váš zavírač Brano správně nastavit, aby plnil svou funkci.

Příliš rychlé zavírání, bouchání dveří 

Nejrychlejší metodou opravy při příliš rychlém dovírání dveří a jejich bouchání do zárubní je dotažení regulačního šroubu či šroubů, pokud je jich v zavírači více.

V případě, že se ani po utažení regulačních šroubů rychlost zavírání nezmění, pravděpodobně není v zavírači olej. Při jeho nedostatku dochází k další typické chybě zavírání, kdy se dveře dovírají rychle a na konci se zpomalí. Pokud je v zavírači oleje málo, došlo k úniku při opotřebení vnitřních částí nebo nevhodně zvolené velikosti zavírače. Je zkrátka příliš malý a vaše dveře příliš těžké.

Pokud máte ve svém dveřním zavírači dostatek oleje a ten přesto přesto bouchá do zárubní dveří, můžete zkrátit šroub táhla – jednoduše jej více zašroubujte. Pokud dveře nedovírají, naopak jej prodlužte a mírně vyšroubujte. Přičemž délka zkrácení nebo prodloužení šroubu táhla se nastavuje zkusmo – pokuste se zkrátit šroubo po 5 mm délky.

Po zkrácení šroubu se teoreticky může stát, že táhlo se zavírací pákou nebudou svírat úhel 90°jako dříve. Ale i tak by výchylka měla být max. ± 2 cm, protože má vliv na doklep dveří a celkovou funkci zavírače. 

Pozor: Hydraulické zavírače dveří mají proměnlivé vlastnosti v zimním a letním období kvůli tuhnutí, resp. rozpínání oleje.

Seřízení podle počtu šroubů

  1. Zavírače s jediným regulačním šroubek, umístěným v boční části tělesa zavírače lze seřídit snadněji. Otočením šrubu vpravo dovření zpomalíte, vlevo naopak zrychlíte.
  2. Zavírače se 2 šrouby mají tyto regulační šrouby vyznačeny. Konkrétně u zavíŕače P100 mají čísla 1 a 2

Šroub č. 1 určuje první fázi pohybu dveří – tzv. kočárkovou. Jedná se o úhel od otevření a počáteční polohy do úhlu zhruba 70°. Pokud se v této fázi nemusí regulovat rychlost zavírání, stačí hlavu jednoho šroubu vyšroubovat do roviny s tělem zavírače dveří. 

Šroub č. 2 – určuje rychlost dovírání od konce tzv. kočárkové fáze až po úplné zavření dveří. Šroub je označený důlkem. Pokud důlek směřuje do středu zátky tělesa zavírače, je doklep dveří největší a nejrychlejší. Při otočení doprava nebo doleva se doklepová rychlost reguluje a lze ji téměř minimalizovat.

Pozor: u typů P100, R12 a D80 je toto možné. U typů K se provádí jen pozměněním délky šroubu u táhla..

Položky k prodeji naleznete zde.